Gydymo įstaigos

      Hospitalinių infekcijų problema ligoninėse įgauna vis didesnę reikšmę. Didėjant gydimo įstaigų skaičiui, esant sparčiam naujos, terapeutinės ir diagnostinės įrangos kūrimo tempams, naujų medikamentų taikymui, atliekant įprastas ir vis sudėtingesnes operacijas, o kartu atsirandant naujoms ligoms bei įvairiems virusams, didėja ir hospitalinių infekcijų platinimo rizika tiek tarp sergančiųjų, tiek tarp gydymo įstaigų darbuotojų. Statistika byloja, kad hospitalinės infekcijos jau neaplenkia iki 5% į gydymo įstaigas patekusių sergančiųjų. Dėl šio nemalonaus faktoriaus atsiranda metiniai nuostoliai (pvz. Rusijoje sudaro apie 5 milijardus rublių). Daugiau kaip 40% nuo bendro visų hospitalinių infekcijų skaičiaus sudaro infekcijos gimdymo skyriuose, toliau pagal pavojingumą rikiuojasi chirurginiai stacionarai, poliklinikos. JAV kasmet stacionaruose registruojama iki 2.000.000 hospitalinių infekcijų, Vokietijoje – 500.000-700.000, Vengrijoje -100.000. Apie hospitalinių infekcijų paplitimą Lietuvoje informaciją galite rasti Higienos instituto tinklalapyje, adresu: http://www.hi.lt/content/hsp_duom_atask.html.

Taip pat Higienos instituto tinklalapyje teigiama, kad:

„Hospitalinės infekcijos arba su sveikatos priežiūros priežiūra susijusios infekcijos (toliau – HI) sudaro ypatingą infekcinių ligų grupę, pasižyminčią savo epidemiologiniais dėsningumais ir prevencijos sudėtingumu. Viena svarbiausių HI valdymo priemonių yra jų epidemiologinė priežiūra. Hospitalinių infekcijų epidemiologinė priežiūra – tai nuolatinis sistemingas duomenų apie hospitalines infekcijas kaupimas, analizė ir informacijos platinimas, siekiant planuoti, diegti ir vertinti priemones, skirtas sumažinti hospitalinių infekcijų atsiradimo ir plitimo galimybes. Tinkamas hospitalinių infekcijų (HI) epidemiologinės priežiūros vykdymas leidžia sumažinti jų dažnumą, įvertinti HI kontrolės (valdymo) ir profilaktikos priemonių ligoninėse efektyvumą, jas koreguoti, efektyviau mokyti personalą HI valdymo klausimais, tuo pačiu gerinti pacientų ir personalo saugą.”.

      Tačiau besivystant hospitalinėms infekcijomis kuriami ir nauji kovos su jomis metodai. Buvo sukurtos ir jau daugelio pasaulio šalių ligoninėse išbandytos alternatyvios valymo priemonės, praturtintos probiotikais. Žemiau pateikiamas vienas iš atsiliepimų, gautų iš Ukrainos Poltavos miesto regioninės vaikų ligoninės.

Vyriausias regioninės Poltavos miesto vaikų ligoninės gydytojas
________________ Kinaš N. V.
26 birželio 2012 

Probiotinių valymo priemonių naudojimas sveikatos apsaugos įstaigose

Klinikiniai tyrimai regioninėje Poltavos miesto vaikų ligoninėje

           Siekiant ištirti probiotinių valymo priemonių (toliau – PiP) veikimo efektyvumą jomis plaunant ligoninės patalpas, 2012 balandžio 14 – 2012 gegužės 30 dienomis, Poltavos miesto regioninėje vaikų ligoninėje buvo atlikti medicininiai tyrimai.

Atliekamų tyrimų tikslas

          Viena iš aktualių sveikatos apsaugos sistemos problemų yra pastovus hospitalinių infekcijų augimas. Tai prailgina gydymo laiką stacionaruose, patiriamos apčiuopamos finansinės išlaidos sveikatos apsaugos sistemoje. Todėl mokslininkai ir gydytojai visame pasaulyje tęsia efektyvaus kovos metodo su vidinėmis ligoninių infekcijomis paieškas.

                                       Problemos, kurias būtina spręsti

   Problema, kovojant su hospitalinėmis infekcijomis, yra ta, kad esamos dezinfekuojančios ir plaunančios priemonės neužtikrina reikiamo apsaugos lygio, kas iššaukia būtinybę didinti valymo kartų skaičių ir naudojamų priemonių koncentracijas. Dezinfekuojančios valymo priemonės su skirtingu veikimo pobūdžiu įtakoja bakteriologinį rezistencijos atsiradimą, kas iššaukia atliekamų darbų neefektyvumą. Didėja informacijos kiekis apie šiuolaikinių dezinfekavimo priemonių sukeliamas alergines reakcijas pacientams ir personalui. Aktualūs išlieka klausimai, liečiantys valymo efektyvumo ir kokybės padidinimą, taip pat darbo ir materialinių resursų sumažinimą pasiekiant aukštą valomų paviršių švaros lygį.

     Didėjant valymo ir dezinfekcijos metodų nemalonių poveikių skaičiui supančiai aplinkai būtina taip pat atkreiptį dėmesį į šio poveikio mažinimą bei ieškoti efektyvesnių ir mažiau toksiškų valymo būdų.

                   Tyrimo tikslas

          Siekiant efektyviai kovoti su hospitalinėmis infekcijomis, belgų bendrovė Chrisal sukūrė probiotines valymo priemones. Tyrimai naujagimių reanimacijos skyriuje regioninėje Poltavos miesto vaikų ligoninėje buvo suplanuoti ir atliekami kaip išsamus, visapusiškas tyrimas naudojant probiotines valymo priemones siekiant ištirti jų efektyvumą, saugumą ir finansines išlaidas.

           Formuluojant išvadas buvo naudojami laboratorinių tyrimų duomenys, kurie buvo lyginami su gamintojo duomenimis, taip pat pateikiama gauta informacija apie kitus faktorius ir kriterijus (priemonių galimybė suardyti bioplėveles, jų veikimo laikas, gauti rezultatai apie finansinius ir darbo išlaidas, šalutiniai poveikiai ir t.t.).

                    Tyrimo vietos

           Pavojų pacientams ir personalui stacionaruose kelia ne vienas infekcinio susirgimo sukelėjęs, o mikroorganizmų, turinčių skirtingą atsparumą dezinfekuojančioms priemonėms ir patogeniškumo lygį, asociacija. Todėl specialistams, renkant priemones ir dezinfekcijos rėžimus, būtina įvertinti patalpų kategoriją, galimą užterštumo lygį ir mikrobų asociacijų tipus objektuose. Tyrimams buvo parinktos trys patalpos, įskaitant bendro naudojimo vietas, skirtos pacientų gydymui.

      Testavimo procedūra

         Patalpų valymo tyrimui buvo atrinktos trys priemonės: PiP Floor cleaner, PiP Intrior Cleaner ir PiP Sanitary Cleaner.

Tiriami objektai:

  • grindys koridoriuje – naudojama PiP Floor cleaner;
  • sienos palatose – naudojama Interior Cleaner;
  • vonios kambarys – naudojama Sanitary Cleaner.

Pirma diena. Po objektų valymo įprastomis priemonėmis ir būdais nustatyta tvarka, buvo atlikti tyrimai nustatant bendrą mikroorganizmų, tokių kaip E.coli и S.aureus, kiekį. Tyrimai buvo atliekami nustatant kolonijas formuojančių vienetų (KFV) kiekį Petri lėkštelėse.

Antra – dešimta dienos. Atliekamų tyrimų patalpose buvo naudojamos nurodytos PIP priemonės. Sutinkamai su metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis vyriausiojo šalies gydytojo, pirminis valymas buvo atliekamas naudojant 5%  darbinį tirpalą, vėliau, kasdien 10 dienų laikotarpyje, paviršių valymas buvo atliekamas naudojant 0,5% darbinį tirpalą.

Vienuolikta diena. Buvo imamos kontrolinės nuoplovos nuo tiriamų paviršių. Mikrobiologinė kontrolė buvo atliekama identifikuojant mikroorganizmus ir nustatant atitinkamose terpėse išaugusių kolonijas formuojančių vienetų skaičių.

               Rezultatai

Žemiau pateiktuose paveikslėliuose pavaizduota lyginamoji dinaminė, kiekybinė tiriamų paviršių mikrobiocenozės charakteristika.

1. PIP Floor cleaner efektyvumo tyrimas

Pav. nr. 1 Bendras mikroorganizmų kiekis ant tiriamų paviršių.

 stat1

Pav. nr 2. E.coli mikroorganizmų kiekis ant tiriamų paviršių.

stat2

Pav. nr. 3. Staphylococcus aureus kiekis ant tiriamų paviršių.

stat3

    Atliekant gautų duomenų lyginamąją analizę galima įsitikinti, kad bendras mikroorganizmų kiekis tiriamojo laikotarpio metu PiP priemonių naudojimo vietose buvo aukštesnis. Tuo pat metu E.coli и Staphylococcus aureus kiekis PiP Floor cleaner naudojimo vietose buvo gerokai mažesnis lyginant su įprastu kiekiu, kas įtikinamai liudija apie plaunančios PiP priemonės sudėtyje esančių bakterijų savybes mažinti patogeninių mikroorganizmų koncentraciją ir vykdyti mikrobiocenozės kontrolę.

2. PIP Intrior Cleaner efektyvumo tyrimas

      Atliekant PIP Intrior Cleaner efektyvumo tyrimą buvo pastebėta ta pati bendro mikroorganizmų kiekio ant plaunamų paviršių pagausėjimo tendencija lyginant su paviršių valymu įprastomis priemonėmis ir įprastais būdais, bei patogeninių mikroorganizmų kiekio sumažėjimas. Rezultatai pateikti sekačiuose paveikslėliuose. Atkreiptinas dėmesys į E.coli patogeninių mikroorganizmų ženklų sumažėjimą ir net jų nebuvimą.

Pav. nr. 4 Bendras mikroorganizmų kiekis ant tiriamų paviršių.

stat4

Pav. nr 5. E.coli mikroorganizmų kiekis ant tiriamų paviršių.

stat5

Pav. nr. 6.  Staphylococcus aureus mikroorganizmų kiekis ant tiriamų paviršių.

stat6

PIP Intrior Cleaner efektyvumo tyrimo metu gauti rezultatai taip pat liudija patogeninių mikroorganizmų kolonijas formuojančių vienetų skaičiaus sumažėjimą.

3. PIP Sanitary Cleaner efektyvumo tyrimas.

     Mikrobiologinis nuoplovų nuo valomų paviršių su PIP Sanitary Cleaner  tyrimas parodė ženklų patogeninių mikroorganizmų kiekio sumažėjimą, tuo pat metu išaugant bendram mikroorganizmų kiekiui. Tyrimų rezultatai pateikiami žemiau esančiuose paveikslėliuose.

Pav. nr. 7. Bendras mikroorganizmų kiekis ant tiriamų paviršių.

stat7

Pav. nr 8. E.coli mikroorganizmų kiekis ant tiriamų paviršių.

stat8

Pav. nr. 9.  Staphylococcus aureus mikroorganizmų kiekis ant tiriamų paviršių.

stat9

Sugebėjimas suardyti bioplėvelę ir pakartotinio jos susidarymo lėtinimas

          Viena iš mūsų tyrimo užduočių buvo ištirti PiP valymo priemonių galimybę efektyviai suardyti bioplėvelę, po kuria slepiasi patogeniniai mikroorganizmai. Įprastoms dezinfekavimo priemonėms nevisada pavyksta paveikti bioplėvelę, kas ženkliai sumažina jų dezinfekuojantį poveikį. Dezinfekuojančių ir įprastų priemonių nesugebėjimas paveikti bioplėveles sąlygoja iki 80% visų žmogaus organizme atsirandančių hospitalinių infekcijų.

       Pats lygiausias paviršius, detaliau jį išnagirnėjus mikroskopiniu atžvilgiu, yra sudarytas iš skirtingų formų ir dydžių mikroporų. Todėl, dauguma dezinfekuojančių valymo priemonių pagalba sunaikintų mikroorganizmų, yra mechaniškai sudėtinga pašalinti. Visos mikroorganizmų liekanos po dezinfektantų veikimo pabaigos yra patogeninių mikroorganizmų maistinis substratas. Dėka angliavandenių ir baltymų patogeniniai mikroorganizmai dauginasi, naikindami konkuruojančius teigiamus mikroorganizmus, kurie paprastai sulaiko pavojingų mikroorganizmų populiacijos augimą. Vietoje įprastų dezinfekcijos priemonių naudojant probiotines valymo priemones (praturtintas draugiškomis žmonėms ir supančiai aplinkai bakterijomis) sudaroma galimybė mažiau naudoti kancerogeninių cheminių elementų. Atliktų tyrimų metu buvo patvirtintas Chrisal priemonių gebėjimas suardyti bioplėvelę. Dėka PiP priemonių plaunančių savybių ir jų išskiriamų fermentų, buvo fiksuojamas bioplėvelių suardymas ir giluminis, mikroskopiniu atžvilgiu, valymas.

        Visos dezinfekuojančios ir plaunančios priemonės nustoja būti veiksmingos joms dar tik džiūstant ar iškart po nudžiuvimo ant valomo paviršiaus. Probiotinių valymo priemonių veiksmingumas buvo stebimas 72 valandas po valomų paviršių padengimo jomis. Nustatyta, kad suardžius biopleveles ir naudojant valymo priemones su probiotikais kas 72 valandas (priemonės naudojamos kartą į tris dienas) – nebuvo pastebimas bioplėvelių susidarymas, t.y. nebuvo jų pakartotino augimo.

    Tyrimais patvirtinta, kad ant PiP valymo priemonėmis plaunamų paviršių pasėjus meticilinui atsparaus stafilokoko štamus, jie nesugeba išgyventi.

          Duomenys apie probiotinių priemonių neigiamą poveikį

     Tyrimo metu nebuvo gauta neigiamų rezultatų ir atsiliepimų, susijusių su Chrisal PiP valymo priemonių naudojimu.

  Galimi neigiami poveikiai kvėpavimo takams

    Šiuolaikinės dezinfekcinės ir valymo priemonės, reguliariai jas naudojant, tiek personalui, tiek pacientams sukelia alerginių reakcijų vystimąsį. Atliktas tyrimas parodė, kad PiP valymo priemonės neiššaukia jokių neigiamų pasekmų ir reakcijų, susijusių su kvėpavimo takų problemomis. Priešingai nei dauguma tradicinių valymo priemonių, valymo priemonės su probiotikais iš supančios aplinkos šalina alergenus ir žmogaus organizmą dirginančias medžiagas, gerina mikroklimatą valomose patalpose, šalina nemalonius kvapus ir jų atsiradimo priežastis.

   Išlaidų faktorius

        Probiotinių valymo priemonių naudojimas sumažino išlaidas valymo priemonėms 28%, o personalo darbą palengvino 22%. Bet labiausiai išlaidų sumažėjimas pasireiškia įvertinus vidinių hospitalinių infekcijų sumažėjimą. Bent vienos hospitalinės infekcijos išvengimas leidžia sutaupyti lėšų kiekį leidžianti visus metus pirkti ir naudoti PiP valymo priemones. Tokiu būdu probiotinių valymo priemonių naudojimas, dėka atsirandančios kitų faktorių ekonomijos, išlaidas paverčia netiesioginiu pelnu.

       Skirtingų būtinų priemonių sumažėjimas

     Visą eilę įprastų valymo priemonių, naudojamų ligoninių patalpų valymui, galima pakeisti trijomis PiP valymo priemonėmis. Tai ženkliai supaprastina klausimus, susijusius su valymo priemonių užsakymu, jų sandėliavimu, taip pat palengvina personalo darbą.

      Poveikis supančiai aplinkai

       Egzistuojantys reikalavimai darbams su dezinfekuojančiomis valymo priemonėmis, jų laikymo sąlygomis, naudojimu ir utilizacija yra pakanakamai aukšti ir reikalauja nuolatinės kontrolės. PiP valymo priemonės supaprastina šiuos klausimus, kadangi jos yra netoksiškos ir ekologiškai nekenksmingos. Tai patvirtina ir Europos Sąjugos Ecolabel išduotas sertifikatas.

Personalo įvertinimas

     Atlikus tyrimus buvo atlikta ir darbuotojų, tiesiogiai dirbusių su probiotinėmis valymo priemonėmis, apklausa. Visi darbuotojai PiP valymo priemones įvertino gerokai aukštesniais balais nei įprastas, prieš tai naudotas chemines priemones. Pažymėtina, kad valantys priedai, įeinantys į biopreparatų sudėtį, vienodai gerai susitvarko su skirtingo tipo užterštumais. Teigiamas efektas yra korozinio poveikio nebuvimas plaunamiems paviršiams. Nebuvo pastebėta jokių šalutinių reakcijų, atkreiptas dėmesys į auštą valymo kokybę, patogumą, paprastumą naudojime.

     Tyrimo išvados

     Tyrimai, atlikti Poltavos miesto regioninės vaikų ligoninės naujagimių reanimacijos skyriuje, patvirtino PiP valymo priemonių efektyvumą jomis valant įvairius paviršius. Šių priemonių naudojimo tikslingumas pasireiškia aukštesne paviršių valymo kokybe, hospitalinių infekcijų skaičiaus sumažinimu, nepageidaujamo poveikio kvėpavimo takams bei alerginių reakcijų nebuvimu, finasinių ir fizinių išlaidų sumažėjimu, negatyvaus poveikio supančiai aplinkai minimizavimu. Tokiu būdu, mūsų atliktų tyrimų rezultatai pagrindė tradicinių valymo priemonių keitimo būtinybę PiP valymo priemonėmis, jų naudojimą tiek kovojant su hospitalinėmis infekcijomis, tiek profilaktiškai. 

Comments are closed.

Bitnami